ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινότης Βρατισλαβίας.
Βρατισλαβία (Presburg).
Φέρανε Έλληνες έμποροι ιερέα και διδάσκαλο.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.