ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινότης Λειψίας1
Λειψία.
Η κοινότητα ιδρύθηκε το 1743.
Ιδρυτής της κοινότητας Λειψίας ο Θεόκλητος Πολυειδής
Θεόκλητος Πολυειδής, εφημέριος,1743–1752, [Ευλόγιος Κουρίλας εν «Θρακικοίς» 1935, 8ος , σ. ια΄] [ΝΕ. 1915 ΙΒ΄, 369]. Ιάκωβος, εφημέριος, 1754 Γεδεών Κύπριος, εφημέριος, 1754–1758 Αθανάσιος εξ Αγυιάς, εφημέριος Ταράσιος, εφημέριος, [Πανδώρα Τ.Ε, Α΄, 501] Εμμανουήλ Μελενίκιος, εφημέριος, –1767, [Π. Λάμπρου κατάλογος .76]. Αμβρόσιος Πάμπερης, εφημέριος, 1766, Μοσχοπολίτης [Βρετού, Β΄, 318]. Σέργιος, εφημέριος Κύριλλος, εφημέριος, –1783. Καλλίνικος, εφημέριος, 1800–1815 Ιγνάτιος Σκαλιώρας, εφημέριος, 1815–1821 Ιωσήφ Ξενοφωντίδης, εφημέριος, 1821–1825 Ιωνάς Αθανασιάδης, εφημέριος, 1825–1829 Ησα?ας Κοκάνιγης, εφημέριος, 1829–1844 Ευγένιος Πατέρας, εφημέριος, 1844–1845 Γρηγόριος Αγαθόβουλος, εφημέριος, 1845–1852 Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, εφημέριος, 1852–1872 Κων/νος Καλοζύμης, εφημέριος, 1872–1900 Ακάκιος Αθανασιάδης, εφημέριος, 1900–1911, († 1911)
(1) Συστηματικό σχολείο δεν υπήρχε, αλλά οι εκάστοτε εφημέριοι και ψάλτες εδίδασκαν τους ελληνοπαίδες.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.