ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ερμανουπόλεως.
Ερμανούπολη (Σιμπίνιο).
Πριν το 1702.
Στη σχολή αναφέρονται επιστολές [Γεδεών, ΕΑ.,1916, ΛΣΤ΄ ,148–149].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.