ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σέντες.
Σέντες.
Πριν το 1783.
Κοζανίτες έμποροι.
Μνεία της σχολής [Γεδεών ΕΑ. Δ΄,339 και 1916 ΛΣΤ΄ – Μελετίου Εκκλησιαστική Ιστορία 1783 στον κατάλογο συνδρομητών].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.