ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ρωσάβας.
Ρωσάβα.
Μαργαρίτης Παπανικολάου εκ Μεγάλου Τορνόβου, Απλοελληνική σχολή.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.