ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Όρσοβας
Όρσοβα
Μέσα 16ου αιώνα
Ζαχαρίας Σαρδέλλης εξ Ιωαννίνων [κατάλογος συνδρομητών της του Τρεγδέρου ιστορίας της ελλην. και Λατινικής φιλολογίας κατά μετάφρ. Τρικκέως-Σχινά]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.