ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βρασοβού
Βρασοβό ή Μπρασόβ (Στεφανούπολη)
Αργότερα από το 1630
-1908.
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης Ιωάννης Μυτιληναίος Σιλβέστρος Κολόμβος Νεόφυτος Δούκας, 1813-184; Σιλμνιώτης Γεώργιος Σερδάρης
Δωρεά Ρουμάνου πρίγκηπα Γεωργίου Μπραγκοβάνου [Τ.Ε,Β΄, 415 («ήθελε να εξασφαλίσει....εις το Μπρασόβ»)]. Κληροδότημα Λοσιθέου Φιλήτη εκ Ζίτσης [Τ.Ε,Β΄,415,σημ.1]. Υποτροφία από διαθήκη του Φλέβα [Τ.Ε,Β΄,417 («ο επίσκοπος ‘Ιλαρίων.....πατριώταις αξιουσθαι»)].
Για σχολή Βρασοβού [Γεδεών ΕΑ., 1914 και 1916,σ. 161-162].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.