ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο στο μετόχι Αγ. Γεωργίου.
Μετόχι Αγ. Γεωργίου (Βουκουρέστι).
Δωρεά του Κωνσταντίνου Βασσαράβας [Τ.Ε., Β΄,417], [E.Legrand. Recucil, des Documents Crecs κ.τ.λ, σ. 73 - 78].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.