ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γιουργέβου.
Γιούργεβο.
1855.
Ο Δημ. Αθανασίου εκ Βασάνης Ηπείρου άφησε στην διαθήκη του όλη την περιουσία του το 1855 για την ίδρυση της σχολής.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.