ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πλοεστίου.
Πλοέστιο.
Πολυζώης Κοντός , 1819 Ιωάννης Σιλιμίνσκης , μετά το 1819

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.