ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Φωξανίου.
Φωξάνιο.
1796.
Η σχολή ιδρύθηκε επί του Αλεξ. Κ. Μουρούζη.
Αγάπιος Ρήγας , 1800. Σταύρος Νικομηδέας.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.