ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Πουλτάβας
Πουλτάβα
Πριν από το 1781.
Αθανάσιος Ψαλίδας
Με έξοδα της ρωσικής κυβέρνησης, στο σχολείο μαθήτευαν και τα παιδιά των Ελλήνων από το Ταϊγάνιο, [Εμμ. Ιωαννίδου Αμοργίνου «Ανέκδοται Επιστολαί Νικηφόρου Θεοτόκη» εν 25ταετηρίδι του ΕΦΣΚ., σ. 105, 112-129].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.