ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Μαριανουπόλεως
Μαριανούπολις
1818
Ι. Καποδίστριας

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.