ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Νυμφών
Νύμφες
Η σχολή είχε διδάσκαλο ψάλτη με μισθό 1,5 λίρα. Επίσης έπαιρνε δώρα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα καθώς και τα λεγόμενα Δευτεριάτικα δηλαδή δίσκο με κότες, αυγά , άρτους και μαντήλια μεταξωτά. [ΤΕ,Α’,45, σημ.2]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.