ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Γρυπών
Η σχολή είχε διδάσκαλο ψάλτη με μισθό 1,5 λίρα. Επίσης, έπαιρνε δώρα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα καθώς και τα λεγόμενα Δευτεριάτικα δηλαδή δίσκο με όρνιθες, αυγά και άρτους και μεταξωτά μαντήλια.[Τ.Ε,Α’,45,σημ.2]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.