ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γωνιάς
Μονή Γωνιάς, Κρήτη.
Μετά το 1661, [Τ.Ε., Β΄, 165].
Η λειτουργία διακόπηκε το 1821 και η σχολή ανασυγκροτήθηκε το 1832-1833.
Δαμασκηνός, -1842 Ζαχαρίας, -1842
Μισαήλ Αποστολίδης Παρθένιος Περίδης
Κληροδοτήματα - Δωρεές: Γαβριήλ Ροδίτης, [Τ.Ε., Β΄, 166].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.