ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή Σχολή Αγίου Κωνσταντίνου
Άγιος Κωνσταντίνος (Καραμανλήδες)-Κων/πολη
Η σχολή λειτουργούσε δίπλα στον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου [Τ.Ε,Α΄,40]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.