ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίου Πέτρου
Άγιος Πέτρος (Κυνουρίας)
Κατά το β΄ ήμισυ του 18ου αιώνα
Η σχολή κατά τη διάρκεια της επανάστασης μετατρέπεται σε αλληλοδιδακτική.
Κυριακός, θείος του Σπύρου Καράμπελα, 1790 Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, 1792 Καισάριος, ιερομόναχος Αγίου Όρους, 1822 Χριστόδουλος Βασιλειάδης, με μισθό 80 φοίνικες και είχε 111 μαθητές [Τ.Ε.,Α΄,324] Αντώνιος Δούκας, είχε 120 μαθητές Δημήτριος Ιωάννου Ιωάσαφ Προύσος, ιερομόναχος εκ Βυζαντίου, 1831 [Τ.Ε.,Α΄,325], [Γ. Παπανδρέου "Επετηρίδα Καλαβρύτων", 1906] Ιωάννης Μαμάκης [Τ.Ε.,Α΄,325], [Γ. Παπανδρέου "Επετηρίδα Καλαβρύτων", 1906] Παρθένιος Μαμάκης [Τ.Ε.,Α΄,325], [Γ. Παπανδρέου "Επετηρίδα Καλαβρύτων", 1906]
Μέχρι το 1829 οι αλληλοδιδάκτες πληρώνονταν από τους κατοίκους. Τότε άρχισαν να πληρώνονται από το κράτος, 40 φοίνικες ο καθένας [Τ.Ε.,Α΄,324].
Η σχολή ήταν εγκατεστημένη στην οικία του Τούρκου Καραχαλήλ. Επισκευάστηκε από την κυβέρνηση, η οποία έστειλε για το λόγο αυτό τον οχυρωματοποιό Κλεάνθη Σταυρίδη από την Τρίπολη [Τ.Ε.,Α΄,324-325]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.