ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Επιφανίου Ηγουμένου
Αθήνα
Μέσα του 17ου αιώνα
Επιφάνιος Ηγούμενος (εξ Ιωαννίνων)
Η διδασκαλία διακόπτεται το 1687 με την κήρυξη του τουρκοβενετικού πολέμου και την εισβολή του Μοροζίνη στην Αθήνα, οπότε οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την Αθήνα. Ο Ευαγγελίδης υποστηρίζει ότι η σχολή διατηρήθηκε έως το 1797 [Τ.Ε.,Α΄,155], χωρίς όμως να δίνει στοιχεία για την πορεία της μετά την παλινόστηση των Αθηναίων [Τ.Ε.,Α΄,237].
Δημήτριος Βενιζέλος(1) Ιωάννης Βενιζέλος(1) Δαμασκηνός (ο Ευνούχος) (1), ιερομόναχος, [Τ.Ε.,Α΄,236], [ΠΛΕΕ τομ.Ε΄, σ.27] Άνθιμος(1), μητροπολίτης Αθηνών Ιεζεκιήλ Στεφάκης (ή Στεφανάκης), (1) ιερομόναχος, έγινε ηγούμενος της Μονής Καισαριανής [T.E.,A΄,247]. Νικόδημος Μαζαράκης (εκ Φερρών Θεσσαλίας ή εξ Αγράφων), 1676-1682 [Τ.Ε.,Α΄,237], [Μ. Παρανίκας, ΕΦΣΚ ΚΕ΄, σ.5] Διονύσιος, πρώην μητροπολίτης Πρεσπών, 1683-1685 Αργυρός Μπερναλδής (Βερναρδής), 1685-1687(2) [Τ.Ε.,Α΄,237], [Π. Ζερλέντη, Αργυρός Μπερναλδής, Ερμούπολις, 1921, σ.8]
Ο Επιφάνιος Ηγούμενος χρηματοδότησε τη σχολή και λάμβανε μέριμνα για την εκπαίδευση των νέων διδασκάλων [Τ.Ε.,Α΄,155]
Ο Επιφάνιος Ηγούμενος καθόρισε ποια μαθήματα θα διδάσκονται. Σ' αυτά μάλλον περιλαμβανόταν η γραμματική, η ρητορική, η λογική, η γεωμετρία, η αστρονομία και η φιλοσοφία [Τ.Ε.,Α΄,155]
(1) Ο Ευαγγελίδης δεν διευκρινίζει τη σειρά με την οποία δίδαξαν ή αν δίδασκαν ταυτόχρονα [Τ.Ε.,Α΄,236]. Φαίνεται επίσης ότι η διδασκαλία δεν άρχισε αμέσως με την ίδρυση της σχολής, καθώς δεν υπήρχαν ικανοί διδάσκαλοι [Τ.Ε.,Α΄,155]. (2) Ο Αργυρός Μπερναλδής κλήθηκε ως διδάσκαλος από τους Αθηναίους που είχαν καταφύγει στο Ναύπλιο το 1689 και 1694-1699 [Τ.Ε.,Α΄,237].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.