ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή Σχολή Ζίτσης
Ζίτσα
Το 1520 λειτουργούσε στην Μονή Προφήτη Ηλία [Τ.Ε,Α΄,184]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.