ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Άνω Δρόβιανης
Άνω Δρόβιανη
1770
1822, η σχολή κλείνει εξαιτίας της ελληνικής επανάστασης. Το 1830 η σχολή λειτουργούσε. Η σχολή κλείνει με την κατάληψη της Δρόβιανης από τους Αλβανούς.
Ιερεμίας Κων. Πάνου1, μετά το 1830 Χρύσανθος Μαργαρίτης1, μετά το 1830 Χαρίτων Μαργαρίτης1, μετά το 1830
(1) Δεν είναι σαφές εάν οι ενλόγω διδάσκαλοι δίδασκαν στη σχολή Άνω Δρόβιανης ή στη σχολή Κάτω Δρόβιανης. Η καταγραφή έγινε ώστε να μην χαθεί η πληροφορία.
(1) Η σχολή ιδρύθηκε ύστερα από συμβουλή του Κοσμά Αιτωλού [Τ.Ε,Α΄,183]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.