ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καψοχωρίου.
Καψοχώριον.
Το χωριό είχε σχολείο το 1789.
Παπανανίας.
(1) Ο Ευαγγελίδης αναφέρει ότι τα σχολεία της επαρχίας Καμπανίας ίδρυσε ο επίσκοπος Θεόφιλος ο εξ Ιωαννίνων [Τ.Ε., Α΄,122].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.