ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καταφυγίου.
Καταφύγιο.
Στις αρχές του 19ου αιώνα.
1822, η σχολή καταστρέφεται από τους Τούρκους.
Δημήτριος Ι. Μπίρδας, 1820-1822 [Τ.Ε., Α΄,121-122].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.