ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βιτωλίων
Βιτώλια
Μετά την επανάσταση
Η σχολή αναφέρεται το 1830. Σταδιακά προάγεται σε Γυμνάσιο και λειτουργεί μέχρι το 1912.
1 Ναούμ Δ. Νιάκας, 1845 Μαργαρίτης Δήμιτσας
2 Ν. Νικοκλής Π. Παπαγεωργίου Σπάσης Παπαναούμ, ελληνοδιδάσκαλος Γεώργιος Παπακοσμάς, ελληνοδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Πατζαρίδη, ελληνοδιδάσκαλος Αναστάσιος Η. Νικολάου, ελληνοδιδάσκαλος Χρήστος Στέλλας, ελληνοδιδάσκαλος Γεώργιος Παπαγιαννάκης, δημοδιδάσκαλος
(1),(2) Ονόματα σχολαρχών και διδασκάλων γνωρίζουμε μετά το 1845.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.