ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σωζουπόλεως
Σωζούπολη
1817
Θεόφιλος Βατοπεδινός (ηγούμενος της μονής Ρακετόσσης).
Δανιήλ1 [Τ.Ε., Α΄,77], [Γεδεών, ΕΑ, Κων/πολεως, ΛΑ΄Γ΄τεύχος], [Ξενοφάνη Β΄ τεύχος Η΄,σ. 345-347]
Θεόφιλος Βατοπεδινός, 1817, Δωρεά και Δάνειο [Τ.Ε, Α΄,76-77]. συγγενείς του Θεόφιλου Βατοπεδινού, 1817, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄,76]. Πορφύριος (μοναχός), 1850, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄,77, σημ.1].
Λειτουργούσε στην Μονή (Ναό) του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου [Τ.Ε, Α΄,76].
(1) Ο Δανιήλ μπορούσε να διορίσει υποδιδάσκαλο [Τ.Ε, Α΄,77].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.