ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Καλλιγραφική Σχολή της Μονής του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου
Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου-Σωζούπολη
(1) Ο Ιάνος Λάσκαρις αγόρασε το 1492 χειρόγραφα από την σχολή [Τ.Ε, Α΄,76], [ΑΠ.Κεραμεύς, ΒΧ, 1900, Ζ΄, σ.661].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.