Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Γρηγόριος Γώγος ο Λέσβιος