ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 5 (Βιέννη 1811)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 H Σελήνη και τα εν αυτή Όρη
 Φυτά ιατρικά
 Αξιόλογα τελματιαία Πτηνά
 Μύες διάφοροι
 Πτέρυγες Ψυχών
 Το Τηλεσκόπιον του Ερσχέλου
 Φυτά των θερμών τόπων
 Λαγοί και Δασύποδες
 Χελιδόνες διάφοροι
 Κεφαλή Μυίας
 Ζώα μοσχοφόρα
 Δέρμα και Αίμα ανθρώπινον
 Αιγιθαλοί διάφοροι
 Φυτά αξιόλογα
 Κρόνος ο Πλανήτης και οι περί αυτόν Κρίκοι
 Χοιρόγρυλλοι διάφοροι
 Τρίχες ανθρώπων και ζώων
 Φυτά ιατρικά
 Αλεκτρύονες διάφοροι
 Λέπια Ιχθύων
 Αλατοκρύσταλλα διάφορα
 Η Ροδιά
 Πτηνά αξιοσημείωτα της Ευρώπης
 Σταφίδες μεγάλαι και μικραί
 Ορίολοι διάφοροι
 Κρυσταλλισμοί διάφοροι
 Το Ανανάσιον
 Δρυοκολάπται διάφοροι
 Φυτά ιατρικά
 Κίχλαι διάφοροι
 Φυτά παράδοξα
 Τέσσαρα είδη Πιθήκων
 Τάωνες διάφοροι
 Δένδρα βελονόφυλλα της Ευρώπης
 Οψάρια παράδοξα
 Δένδρα βελονόφυλλα της Ευρώπης
 Πέντε είδη Πιθήκων
 Πτηνά οικιακά ξένα
 Φρύνοι αμερικάνοι
 Ιχθύες παράδοξοι
 Έλαφοι και Δορκάδες
 Ωτίδες
 Φυτά ιατρικά
 Βάτραχοι και Φρύνοι ευρωπαίοι
 Έντομα επιβλαβή
 Πίθηκοι διάφοροι
 Κολλυρίονες διάφοροι
 Φυτά ιατρικά
 Έντομα επιβλαβή
 Ανατομία του Ξύλου
 Πίναξ των εν τω Πέμπτω Τόμω Αντικειμένων

Βιέννη
1811