ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Έκθεσις ακριβεστάτη της Aριθμητικής (Βενετία, 1803)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Τοις εντευξομένοις φιλεπιστήμοσι
Επίγραμμα
 Πίναξ της πρακτικής Αριθμητικής
 Πίναξ της Αριθμητικής θεωρητικής
Χαιρετισμός
 Περιεχόμενα

Βενετία
1803