Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Δωρόθεος εκ Ταβλουσούν της Καππαδοκίας