Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Αθανάσιος Δώρος ο Αμφισσεύς ή Ξηροτάγαρος