Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Αντώνιος Πέτρου Χαρίλαος