Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Κύριλλος Ξανθόπουλος ή Κυριακάκης