Διδάσκαλοι

1845
1848
1845-1848, αργότερα μητροπολίτης Λάρισας.