Σχολάρχες

1682
[Γ. Σακάρης, αι Κυδωνίαι, 1920], [Δ. Πασχάλης, Θεόφιλος Καϊρης. Στο περιδικό "Μελέτη" 1909 (Θ΄ 108) άρθρο: αι Κυδωνίαι κατά το 1818 εκ των σημειώσεων του ιεραποστόλου Γουλιέλμου Τζόουετ]