Χειρόγραφα

Εις άπασαν την λογικήν Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις, ήτοι εισαγωγική.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
23,3x17,5
φφ. 111
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
64
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Αριστοτέλης
Άγνωστη