Χειρόγραφα

1) Ιωάννης Πεδιάσιμος, Γεωμετρία. Σύνοψις περί μετρήσεως και μερισμού γης. 2) Ήρων Αλεξανδρεύς, Εισαγωγαί [Γεωμετρικά]. 3) Ανώνυμος, Περί Μέτρων.
Γεωμετρία
1501
1600
Άγνωστος
19,5x14,5
1) 1r-74r, 2) 75r-79r, 3) 79v-80v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 309
Δεν αναφέρονται
Ήρων Αλεξανδρεύς
Άγνωστη