Χειρόγραφα

Νικηφόρος Βλεμμίδης, Επιτομή λογικής
Λογική
1501
1600
Άγνωστος
21,5x15,5
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 266
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη