Χειρόγραφα

Μιχαήλ Εφέσου, σχόλια των δεομένων ρητών σαφηνείας του γ' βιβλίου των περί ζώων μορίων
Ζωολογία
1501
1600
Άγνωστος
35x24,5
φ. 268
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Salvator Lilla, Codices Vaticani Graeci (2162-2254) in Bibliotheca Vaticana MCMLXXXV.
2163
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Περί ζώων
Άγνωστη