Χειρόγραφα

1) Στοιχεία της Γεωγραφίας εκ πολλών και διαφόρων συγγραμμάτων ερανισθέντα… Παρά Ευφρονίου Ραφαήλ Πόποβιτζ του της εν τη Πέστη σχολής των Ελλήνων, 1826. 2) Περί Μαθηματικής εν γένει, εν είδει δε περί Γεωμετρίας. 3) Μαθηματική εν γένει. Γεωμετρία δε εν ε
Γεωγραφία-Γεωμετρία-Φυσική ιστορία
1801
1900
Άγνωστος
Άγνωστες
1) σ. 60, 2) σ. 20, 3) σ. 30, 4) σ. 30
Δεν έχει εκδοθεί
Κοζάνη. Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Σιγάλας Αντώνιος, Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας. (Ο Α' τόμος του έργου "Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας", Θεσσαλονίκη 1939.)
Χ. Σ. 15. [2. Σύμμεικτα]
Ο Κατάλογος χωρίζει τα χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης σε αυτοτελή (150), σύμμεικτα (29), και γραμμένα σε ξένη γλώσσα (18).
Jacobi (;)
Β.Β. 64.6