Χειρόγραφα

Σύνοψις λογικής κατ' ερωταπόκρισιν προς χρήσιν της νεολαίας σχεδιαθείσα παρά Ε. R. P (= Ευφρονίου Ραφαήλ Πόποβιτς.) Εν έτει 1822, εν μηνί Μαΐω.
Λογική
1822
1822
1822-05-01 01:34:52
Άγνωστος
21x13
σ. 64
Δεν έχει εκδοθεί
Κοζάνη. Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Σιγάλας Αντώνιος, Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας. (Ο Α' τόμος του έργου "Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας", Θεσσαλονίκη 1939.)
Χ. Σ. 12. [2. Σύμμεικτα]
Ο Κατάλογος χωρίζει τα χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης σε αυτοτελή (150), σύμμεικτα (29), και γραμμένα σε ξένη γλώσσα (18).
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Β.Β. 64.6