Χειρόγραφα

1) Νικηφόρου του Βλεμμίδου, Επιτομή της Λογικής. 2) Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Διονυσίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
3874-340
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1124