Χειρόγραφα

Νικηφόρου του Βλεμμίδου, Επιτομή Λογικής
Λογική
1770
1800
Άγνωστος
21x16
φφ. 124
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1174
Τέλη 18ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134