ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μερισμός τζάκισμα με τζάκισμα

είναι η διαίρεση κλάσματος με κλάσμα.

61