ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Λόνδρα (Λονδίνιον)

τεραστία μητρόπολη της Μεγάλης Βρετανίας, δόπλα στον ποταμό τον Τάμεση, με 1 000 000 κατοίκους. Σημαντικές είναι οι γέ­φυρες του Τάμεση, ο ναός του Αγίου Παύλου, ο μεγαλύτερος ναός του κόσμου μετά τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, το βασιλικό παλάτι και το κολυβιστείον (τόπος κολυββιστικών εργασιών που έχουν ως αντικείμενο την έναντι αμοιβής ανταλαγή νομισμάτων. Από την αρχαία εληνική λέξη κόλυβος = νόμισμα μικρής αξίας ή κέρδος εκ της ανταλαγής νομισμάτων. Κολυβισταί κατά τη νεότερη έκφραση είναι οι αργυραμοιβοί). Στην πόλη υπάρχουν 1 800 καταστήματα ελεημοσύνης και αγαθοποιίας, κρατούμενα από εταιρείες, 4 000 σχολεία και παιδαγωγεία, πολά ερ­γαστήρια τεχνών. Το εμπόριο αναπτύσσεται στον ύψιστο βαθμό.

174-175