ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος λόγων

ο λόγος δύο λόγων (εκθετών). Π.χ. τέτοιος είναι ο λόγος 6/3 : 24/8 = 2/3. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τέτοιους λόγους είναι ο Γρηγόριος ο από του Αγίου Βικεντίου στο σύγραμμά του Περί του τετραγωνισμού του κύκλου και των του κώνου τομών. (σημ.: σύνθετος λόγος.)

444