ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος επιμόριος

είδος λογικού λόγου, στον οποίο ο αριθμητής πε­ριέχει τον παρονομαστή μία φορά και ένα μέρος αυτού. Τέτοιος είναι ο λόγος 3 / 2. Αν το μέρος του παρονομαστή είναι ίσο με το μισό του, τότε καλείται ημιόλειος. Αν το μέρος του παρονομαστή ισούται με το 1 / 3 του (τριτημόριον), τότε καλείται επίτριτος.

189