ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος ή σχέσις

η σύγκριση δύο αριθμών, γραμμών ή κα­θόλου ποσοτήτων, την οποίαν κάνουμε μεταξύ αυτών, όταν εξετάζομε πόσες φορές η μία περιέχει την άλη ή περιέχεται από αυτήν.

36