ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος

η σύγκριση ή η σχέση δύο αριθμών μεταξύ τους. Οι αριθ­μοί μπορούν κατά δύο τρόπους να παραβάλονται μεταξύ τους. Ή με την αφαίρε­ση, όταν ζητείται πόσες φορές ο ένας υπερέχει του άλου ή με τη διαίρεση, όταν ζητείται πόσες φορές ο ένας περιέχεται στον άλο. Ο πρώτος τρόπος σύγκρισης λέγεται λόγος αριθμητικός, ο δεύτερος γεωμετρικός.

94