ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

επιφάνεια

το μέγεθος που έχει μόνο μήκος και πλάτος. Θεωρείται ότι δημιουργείται από τη ροή, δηλαδή τη μετακίνηση γραμμής. Πέρατα μιας επι­φάνειας είναι οι γραμμές.

3